• És obligatori presentar aquesta entrada, impresa o en pantalla, tant a l’entrada com a la sortida de la instal·lació per a que pugui ser validada pel personal de Ca n’Arimon. Recorda que cal conservar aquesta entrada durant tota la seva estada a les instal·lacions.
 • La compra de l’entrada garanteix el dia d’accés però no l’hora d’entrada. Es tindran en compte les limitacions d’aforament per a la validació de l’entrada.
  Per tal d’evitar esperes innecessàries, pots consultar en tot moment l’aforament de la piscina exterior a temps real a canarimon.cat.
 • L’entrada és vàlida per a un únic accés a la data reservada. Un cop es surti del recinte no es podrà tornar a accedir amb la mateixa entrada.
 • En el moment de la validació de l’entrada, cal que estiguin presents tots els usuaris inclosos a l’entrada. Si heu d’accedir en moments diferents, caldrà realitzar una compra d’entrades de forma individual i separades.
 • Si ets soci/a del Club, recorda portar el teu carnet de Ca n’Arimon per a poder identificar-te.
 • En cas de no poder acreditar la condició de soci/a o bé l’edat correcta necessària (en el cas d’entrada infantil o gent gran), Ca n’Arimon es reserva el dret de no validar l’entrada i no donar accés al recinte.
 • L’entrada no és bescanviable. Si no pots fer-ne ús per un motiu justificat, contacta amb la recepció del Club.
 • L’accés mitjançant aquesta entrada implica el reconeixement i acceptació de la normativa interna de la instal·lació (https://canarimon.cat/wp-content/uploads/2016/09/Reglament_Ca_n_Arimon_setembre_2013_2.pdf).
 • L’empresa es reserva el dret d’anul·lar una entrada per raons justificades.
 • Els menors de 14 anys no poden accedir ni restar a la instal·lació sense l’acompanyament d’un major d’edat a càrrec. Cada major d’edat només pot ser responsable fins a un màxim de 4 menors.
 • Ca n’Arimon segueix tots els protocols COVID vigents i s’actualitzen constantment segons l’evolució de les normatives i l’estat de la pandèmia. Et demanem la màxima col·laboració en el compliment d’aquestes mesures. Si tens qualsevol dubte, consulta al nostre personal.